לתיאום פגישת ייעוץ חינם 03-6398888

רפורמת בכר

By – On October 30, 2013 – In איתור כספים With Comments Off on רפורמת בכר

רפורמת בכר

רפורמת בכר הינה רפורמה בשוק ההון בישראל שנערכה לאחר המסקנות שהוסקו ב”ועדת בכר” בראשותו של מנכ”ל משרד האוצר ד”ר יוסי בכר, אושרה בכנסת בסדרת חוקים באוגוסט 2005, והוטמעה לאחר מכן. מטרת הרפורמה הייתה הפחתת השליטה של הבנקים על שוק ההון. בכך שנקטה במס’ פעולות: סיום הבעלות של הבנקים על קופות הגמל וקרנות הנאמנות, עידוד התחרות בתחומי ההשקעות והחיסכון הפנסיוני, הגברת הגיוון של אמצעי המימון במשק, ליצירת תחרות לאלו המוצעים על ידי הבנקים.

מאפייני הרפורמה

הרפורמה הוצעה בשל ניגוד האינטרסים ששרר בקרב הבנקים בארץ, משום שמצד אחד הבנקים היו הגוף המייעץ ללקוח בבחירת אפיקי ההשקעה המומלצים לו, ומצד שני חלק מאפיקי ההשקעה בבעלותם המלאה , ובחלקם יש להם אינטרסים אחרים (כגון בעלות חלקית, בין אם דרך מניה ששייכת לבעל חוב של הבנק, ובין אם בהשקעה כבעל עניין בחברות במשק). למימוש הרפורמה אישרה הכנסת את החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי האינטרסים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס”ה-2005. מטרת החוק מוצגת בסעיף 1 שלו: חוק זה בא לתקן חוקים שונים, במטרה להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל, לשיפור יעילותו ופעולתו והגברת רווחת הציבור.

בנוסף חוקקה הכנסת עוד שני חוקים חדשים, בעקבות הצעת חוק מטעם הממשלה:‏

  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני).

הרפורמה חייבה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שברשותם בתוך פרק זמן בן ארבע שנים. הרוכשות הפוטנציאליות היו חברות ביטוח, חברות וקרנות השקעות, יזמים וגופי השקעות פרטיים. אך עם כניסת הרפורמה לתוקף (אוקטובר 2005) נמכרו בתוך חודשים ספורים רוב הקרנות והקופות הגדולות מהבנקים לחברות הביטוח ולקרנות השקעה זרות.( כך לדוגמא: רכשה קרן מרקסטון את קרנות הנאמנות פקן מבנק הפועלים בתמורה ל-954 מיליון)

תוצאה נוספת של רפורמת בכר היא הגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. כתוצאה מכך הבנקים יוכלו לעסוק בהפצה של תוכניות ביטוח פנסיוני. תפקידו של יועץ ההשקעות בבנק יקבל גוון נוסף והוא יוכל לשמש גם כיועץ פנסיוני. תפקידם של סוכני הביטוח המסורתיים נפגע וכעת הם מוגדרים כמשווקים פנסיונים,( על שום הזיקה הישירה שלהם לחברות הביטוח), שכן נותר להם עיסוק המכירה המסורתי של תחומי הביטוח האחרים ותו לא.

הרפורמה נועדה לייצר תחרות אמיתית בתחום העמלות על שירותי הבנק. אך לאחר משא ומתן מול נציגי הבנקים והגופים האחרים בוועדות הכנסת הוביל לפשרה: הבנקים יוכלו להציע חבילות ומסלולים הכוללים צירופי עמלות בשם “עמלות הפצה”. הלקוחות יאלצו לנסות ולהתמקח כדי לקבל הנחה.

ההתנגדות לרפורמה

ההתנגדות לרפורמה באה בעיקר מצד הבנקים. בטענה שהיא תוביל לפיטוריהם של עובדים רבים. אך בפועל הבנקים נהנו ממחירים גבוהים בעת מכירת קרנות הנאמנות, שחיזקו מאד את איתנותם הפיננסית ורווחיותם שאפשרה להם תשלומי דיבידנד גדולים. בשנת 2007 נוהל מאבק עיקש בין הבנקים לממונה על שוק הון ידין ענתבי לגבי האפשרות כי הבנקים יוכלו לשווק מוצרים פנסיוניים ללקוחותיהם ובעקבות תמיכת בנק ישראל והממונה על ההגבלים העסקיים רונית קן התאפשר לבנקים לעשות כן. במקביל הם יידרשו לשפר את מערך הייעוץ ודווקא לגייס יועצים חדשים.מהבעלים החדשים של קופות הגמל וקרנות הנאמנות – עבור הפצת המוצרים ללקוחות הבנקים.

תקנות נוספות לאחר הרפורמה

לאחר חקיקת חוקי הרפורמה בשוק ההון ,הפעילות לשכלול שוק ההון נמשכה: בשנת 2006 נקבעו בתקנות ניירות ערך מגבלות על פעילות חיתום של גופים הקשורים לבנקים (קשר של למעלה מ 20% בעלות)כלומר חברה שקשורה לבנק שהוא גם הנושה העיקרי לא יכולה להיות חתם מוביל בהנפקה.

כמו כן נאסר גם על ניגוד עניינים ביחסים אלה. בשנת 2009 – 2008 נדונו תקנות נוספות המכונות “תקנות ההשקעה” אשר יצרו בפעם הראשונה מאז רפורמת בכר רגולציה מהותית על הגופים המוסדיים” – אלה המנהלים כספי חוסכים המושקעים בקופות גמל ובקרנות פנסיה. גם בתקנות אלה נכללו הוראות חשובות שנועדו למנוע ניגודי עניינים בניהול “כספם של אחרים”. בנוסףנקבע בתקנה 25 לתקנות ההשקעה הכלל החשוב לפיו גוף מוסדי לא ירכוש מעל 10% מניירות המוצעים בהנפקה המנוהלת על ידי חתם הקשור אליו בקשרי בעלות. כמו כן נקבע בתקנה 30 שם כי ייאסר על גוף מוסדי לבצע פעילות ברוקראז’ (ביצוע מכירות וקניות בניירות ערך) באמצעות גוף קשור אליו, אף זאת כדי למנוע ניגוד עניינים וניצול כספי החוסכים.

לחברת לי הון המרכז לאיתור כספים בע”מ יש את הידע, הניסיון, וההכרות עם המערכות הבירוקרטיות השונות במדינה (ממשלתיות ציבוריות ופרטיות)
לפרטים נוספים ויעוץ צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 03-6398888 או השאירו פרטים דרך טופס צור קשר

Comments are closed.